Uslovi prodaje

Uslovi prodaje
Opšti uslovi Preduzeća AVene d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksima poslovanja.

Kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da je saglasan sa tekstom opštih uslova poslovanja koji su objavljeni na internet stranicama preduzeća Avene d.o.o.

1. PODACI O PONUĐAČU

Prodaju putem interneta vrši društvo AVene d.o.o, Vojvode Šupljikca 11A, 11050 Beograd, Zvezdara

Društvo je poreski obveznik za PDV. PIB: 107654390.

2. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Ponuđač se obavezuje da će kupcu u svakom trenutku dostaviti sledeće informacije:

identitet preduzeća (naziv i sedište preduzeća, broj registra),
podatke za kontakt koji korisniku omogućuju brzu i efikasnu komunikaciju (e-pošta, telefon),
suštinske karakteristike robe,
dostupnost artikala (svaki artikal koji se nudi putem interneta treba da bude dostupan u razumnom roku),
uslove dostave artikala (način, mesto i rok dostave),
sve cene treba da budu jasno i nedvosmisleno određene, pri čemu treba da bude pregledno prikazano da li već sadrže poreze i troškove prevoza,
način plaćanja i trošak dostave,
rok u kome je još uvek moguće odustati od ugovora, uslove odustajanja, kao i informacije o tome da li i u kom iznosu kupac pokriva bilo kakve troškove u vezi sa povraćajem artikla.

3. PORUDŽBINE

Kupac je odgovoran za tačnost podataka koje ostavlja prilikom izvođenja porudžbine. Ponuđač nije odgovoran za eventualne greške u dostavi zbog pogrešno navedene adrese.

Kada pošalje porudžbinu, kupac će putem elektronske pošte dobiti ugovor (račun). Ugovor (račun) se u elektronskom obliku čuva na serveru i kupcu je u svakom trenutku dostupan na njegovom korisničkom profilu.

4. OTPREMA ROB

Kao što je navedeno u odredbama o DOSTAVI

5. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE, POVRAĆAJ ROBE

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od preuzimanja robe ponuđača obavesti (putem e-pošte na prodaja@avene.rs) da odustaje od ugovora, pri čemu nije u obavezi da navede razlog za takvu odluku. Trošak koji kupac pokriva prilikom odustajanja od ugovora jeste trošak transporta, ako je roba neoštećena i zapakovana u originalnoj ambalaži. Robu treba vratiti ponuđaču najkasnije u roku od 30 dana od slanja obaveštenja o odustajanju od ugovora (kupovine). Ako roba nije zapakovana u originalnu ambalažu, vraćeni iznos se umanjuje za 10%, a ako je roba oštećena, iznos se umanjuje za najmanje >20%.

Primljena roba mora da bude vraćena u neoštećenom stanju i u neizmenjenoj količini, osim ako je uništena ili izgubljena, a da potrošač za to nije odgovoran.

Povraćaj uplaćenog iznosa biće izvršen u roku od deset (10) dana od prijema aparata. Povraćaj kupoprodajnog iznosa vrši se na tekući (lični) račun kupca koji je naveden u obaveštenju o povraćaju robe.

Robu treba vratiti ponuđaču na adresu AVENE d.o.o, Vojvode Šupljikca 11A, 11050 Beograd, Zvezdara

6. CENE

Cene su u dinarima i sadrže PDV. Cena koja je navedena uz pojedinačne artikle ne sadrži troškove slanja.

Cena koja se ispisuje na kraju porudžbine je konačna cena koja sadrži i troškove slanja.

Ponuđač zadržava pravo na izmenu cena. Važeća je ona cena koja je objavljena na dan porudžbine, tj. na dan završetka realizacije porudžbine i slanja poručene robe.

7. USLOVI PLAĆANJA

Kao što je navedeno u odredbama o USLOVIMA PLAĆANJA

8. GARANCIJA

Garantni rok je 1 godina ili 2 godine od datuma kupovine aparata. Kupac treba da popuni reklamacioni zapisnik na web sajtu “https://dunavox.com/rs/service” sa svim podacima. Potrebnu dokumentaciju koju kupac dostavlja prilikom reklamacije uz uređaj čine: garancijaki list (u kome je naveden garantni rok) i račun (u kome se vide datum kupovine i naziv uređaja na koji kupac ima reklamaciju).
Prodavac će uređaj popraviti u nakraćem mogućem roku.
Ako kupac šalje robu na reklamaciju o trošku prodavca, obavezuje se da će to učiniti preko kuriske službe Royal Express. Pošiljka neće biti osigurana od oštećenja prilikom transporta ukoliko se ne nalazi u originalnoj ambalaži.
Prodavac ne preuzima troškove isporuke pošiljke poslate preko drugih kuriskih službi.

9. REKLAMACIJE I SPOROVI

Ponuđač je dužan da uspostavi efikasan sistem obrade reklamacija. Ponuđač će nastojati da u najkraćem mogućem roku obradi reklamaciju i da o tome obavesti kupca.

Dostavljena roba ostaje naše vlasništvo do potpunog izmirenja svih potraživanja iz poslovnog odnosa. U poslovanju putem tekućeg računa zadržano vlasničko pravo predstavlja način osiguranja salda naših potraživanja. Ako je plaćanje izvršeno preko uplatnog mesta koje je dužno da nam uplatu prosledi, i dalje smo vlasnici robe u njenom prvobitnom i obrađenom obliku sve dok priliv kupoprodajnog iznosa ne bude evidentiran na našem računu. Obaveza plaćanja se kupcu povlači nakon što je priliv celokupnog iznosa evidentiran na našem računu.
U slučaju povrata preuzete robe sa strane kupca, se kupac obavezuje da će dostavljenu robu vratiti najkasnije u roku od deset (10) dana nakon preuzimanja potvrde o potvrdi reklamacije sa naše strane. Prodavac zadržava 20% kupoprodajnog iznosa za umanjenje vrednosti robe. Ako kupac ne vrati robu u predviđenom roku, prodavac će naplatiti 50% vrednosti robe za nanošenje poslovne štete.

Takođe ćemo nastojati da se eventualni sporovi rešavaju sporazumno.

10. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Ponuđač se obavezuje na trajnu zaštitu svih ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo za vođenje računa, ponuda i za ostalu neophodnu dokumentaciju. Više o zaštiti podataka ličnosti možete pročitati u našj Politici privatnosti.

AVene tim

Nastavkom upotrebe veb stranice, pristajete na upotrebu kolačića. više informacija

Kolačići (cookies) su omogućeni na ovoj stranici kako biste imali najbolje korisničko iskustvo na njoj. Ukoliko nastavite da koristite stranicu bez promene podešavanja za kolačiće u Vašem pretraživaču ili pritiska na "Pristajem" ispod, saglasni ste sa upotrebom ovih kolačića (cookies).

Zapri